Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Některé problémy ostravsko-karvinského kamenouhelného revíru ve dvouletce.


  • PLAČEK Vilém


  • periodikum

    Slezský sborník

  • ročník

    1965/63

  • strana

    168-191Aktualizováno: 01. 07. 2019