Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

"Falco" - významná, ale dnes již zapomenutá firma v Ostravě-Mariánských Horách, vyrábějící školní výukové pomůcky.


  • JAKUBEC Michal - HUDEČEK Jiří J. - HANÁK František


  • periodikum

    Zpravodaj Mariánských Hor a Hulvák

  • ročník

    2001

  • strana

    2Aktualizováno: 01. 07. 2019