Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Památky na stránkách Moravskoslezské revue (Příspěvek k dějinám památkové péče na Moravě a ve Slezsku).


  • ŠOPÁK Pavel


  • periodikum

    Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě

  • ročník

    2007

  • strana

    7-16Aktualizováno: 01. 07. 2019