Encyklopedie města Ostravy !!!

Karel Kolací. Zdroj: Hornický věstník, 1932.

  JUDr. Karel Kolací


  • * 27.10.1873 Uherské Hradiště – † 2.1.1932 Moravská Ostrava


  • ředitel Báňské a hutní společnosti


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, Československá republika


  • zajímavé okolnosti

   Zaměřoval se na hornické pracovní právo


  • vzdělání

   gymnázium v Uherském Hradišti
   právnická studia na Univerzitě Karlově v Praze, univerzitě ve Štýrském Hradci (Rakousko) a Krakově (Polsko)


  • dílo

   Sbírka rozhodnutí Vrchního hornického soudu rozhodčího (redaktor)


  • zaměstnání

   Nejvyšší soud ve Vídni (soudce, dvorní rada)
   Nejvyšší soud Československé republiky (soudce do roku 1920)
   Báňská a hutní společnost (báňské ředitelství v Moravské Ostravě od roku 1920, ředitel)
   Vrchní hornický soud rozhodčí (přísedící)
   Ředitelská konference ostravsko-karvinského kamenouhelného revíru (člen)
   dozorčí výbor Ústřední bratrské pokladny (člen)

  • odborné a zájmové organizace

   Svaz báňských a hutních inženýrů na Slovensku (předseda)
   Slovenský báňský revír (předseda)
   Výkonný výbor Svazu majitelů dolů (člen)
   Uhelná rada (člen)
   Železniční rada (člen)


  • obrazy

   img1396.jpg


  • prameny, literatura

   článek v odborném periodiku
   "Ředitel Karel Kolací."Aktualizováno: 26. 01. 2021