Encyklopedie města Ostravy !!!

Vstup do kasáren na Hranečníku v roce 1999, Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií, Autor: Hana Kunzová

Kasárny na Hranečníku


 • ulice

  Počáteční
  Těšínská

 • charakteristika

  Bývalý areál kasáren


 • současný stav

  V současnosti (2019) je areál využíván pro účely Integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje.


 • stavební vývoj

  Kasárny vznikly přestavbou nedokončené budovy Masarykovy měšťanské jubilejní školy, chátrajícího objektu obecné školy chlapecké a tzv. spartakovny, zadlužené budovy Jednoty proletářské výchovy ve Slezské Ostravě. Přestavba byla zahájena v říjnu 1937. 19. prosince 1938 se do nově adaptovaných objektů na Hranečníku, pojmenovaných Jubilejní kasárna Masarykova, přemístil 1. prapor 8. slezského pěšího pluku.
  Armáda zde působila do roku 1999. Poté využíval areál Dopravní podnik Ostrava, a. s., především jako parkovací plochy a garáže autobusů.


 • obrazy

  img0618.jpg

  img0619.jpg img0620.jpg img0621.jpg


 • prameny, literatura

  článek ve sborníku nebo kapitola v knize
  "Kasárna na Hranečníku a jejich místo v dějinách Ostravy"


 • události

  17. 12. 1999
  Ukončení působení Armády České republiky v kasárnách na Hranečníku 14. 3. 1939
  Okupace Moravské Ostravy německým vojskem 19. 12. 1938
  Přemístění 1. praporu 8. slezského pěšího pluku do nových kasáren na Hranečníku v roce 1938 15. 9. 1936
  Edmund Klímek velitelem posádky na Hranečníku 17. 7. 1936
  Smlouva o předání školních budov na Hranečníku armádě
  další události (1)...


 • související odkazy

  Umístění objektu


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 21. 03. 2019