Encyklopedie města Ostravy !!!

Vyznačení lokality na výřezu z indikační skici z roku 1833, mapový podklad převzat z Majer D. Král, který létal, 2011, s. 111, upravil Z. Moravec

  Archeologie


  Významné pravěké a raně středověké archeologicky zkoumané lokality.

  Chcete-li se "projít" rejstříkem, pak je pro Vás připraven na následujícím odkazu:
  Vyhledání archeologických lokalit


  hledaný výraz
  ulice
  městská část