Encyklopedie města Ostravy !!!

Výřez z plánu Slezskoostravského hradu z r. 1919 s vyznačenými sondami z let 1971.1973. Převzato z Majer D. (ed.). Král, který létal. 2011, obr. 43.

  Archeologie


  Významné pravěké a raně středověké archeologicky zkoumané lokality.

  Chcete-li se "projít" rejstříkem, pak je pro Vás připraven na následujícím odkazu:
  Vyhledání archeologických lokalit


  hledaný výraz
  ulice
  městská část