Encyklopedie města Ostravy !!!

Slezskoostravský hrad. Pohled z druhého nádvoří směrem k severovýchodu, fotografická dokumentace archeologického výzkumu z let 1972-1973, Ostravské muzeum.

  Archeologie


  Významné pravěké a raně středověké archeologicky zkoumané lokality.

  Chcete-li se "projít" rejstříkem, pak je pro Vás připraven na následujícím odkazu:
  Vyhledání archeologických lokalit


  hledaný výraz
  ulice
  městská část