Encyklopedie města Ostravy !!!

Keramické nálezy z výkopů K. J. Bukovanského na návrší "nad Mundlochem", 2. polovina 14. až 1. polovina 15. století, kresba Z. Moravec.

  Archeologie


  Významné pravěké a raně středověké archeologicky zkoumané lokality.

  Chcete-li se "projít" rejstříkem, pak je pro Vás připraven na následujícím odkazu:
  Vyhledání archeologických lokalit


  hledaný výraz
  ulice
  městská část