Encyklopedie města Ostravy !!!

Obálka orientačního plánu města Ostravy z počátku 30. let 20. století, který je znám též jako Peroutova mapa Ostravy. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka map a plánů

    Významné osobnosti města Ostravy
    Vyhledání osobnosti


    hledaný výraz
    Nej...