Encyklopedie města Ostravy !!!

Sad Jožky Jabůrkové v 70. letech 20. století,  Zdroj: Archiv města Ostravy,  Sbírka fotografií