Encyklopedie města Ostravy !!!

Českobratrská ulice, 1946 Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií