Encyklopedie města Ostravy !!!

Katedrála Božského Spasitele po rekonstrukci, Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií, Autor: Karla Bláhová

Katedrála Božského Spasitele


 • ulice

  náměstí Msgre Šrámka

 • charakteristika

  Trojlodní novorenesanční bazilika s dvouvěžovým průčelím.


 • majitelé

  Římskokatolická farnost Moravská Ostrava


 • zajímavosti

  Chrám je svou velikostí a kapacitou (pojme až 4 tisíce návštěvníků) druhý největší na Moravě po bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě.
  Interiér chrámu zdobí oltář z roku 1954 od pražského architekta Jaroslava Čermáka, na němž se podíleli malíři Václav Boštík a Mikuláš Medek, obraz "Klanění se beránkovi" od ostravského malíře Sehnala a "Křížová cesta" od vídeňského řezbáře Ferdinanda Stuflessera.
  Chrám Božského Spasitele byl benediktován 22. září 1889 prelátem arcijáhnem ThDr. Josefem Hanlem a v červenci 1897 konsekrován arcibiskupem ThDr. Theodorem Kohnem.
  V roce 1996, kdy se Ostrava stala sídlem biskupství ostravsko-opavského, byla bazilika Janem Pavlem II. povýšena na katedrálu.


 • stavební vývoj

  Slavnostní výkop základů chrámu provedli 4. října 1883 starosta města Moravské Ostravy Anton Lux a farář P. Jan Spurný. Realizace stavby probíhala v letech 1883-1889 podle projektu kroměřížského arcibiskupského architekta Gustava Meretty, inspirací mu byla římská katedrála Santa Maria Maggiore. Stavbu vedl ostravský architekt Klemens Hladisch a původní vnitřní výzdobu (zejména hlavní oltář) navrhl rakouský architekt Max von Ferstel.
  Trojlodí chrámu přechází v půlkruhovou apsidu. Na dvanácti nosných pískovcových sloupech spočívá kazetový strop, jehož autorem je Ferdinand Vogelsang. Autorem sochařské výzdoby průčelí chrámu je vídeňský sochař Richard Kauffung.


 • obrazy

  img0665.jpg

  img0666.jpg img0669.jpg img0670.jpg


 • prameny, literatura


 • stavby

  Divadlo Jiřího Myrona
  Čs. legií 14/148


 • významné osoby

  Klemens Isidor Hladisch
  Tomáš Kubíček
  Anton Lux
  Josef Nejedlý
  Jan Spurný

  další významné osoby (1)...


 • události

  30. 5. 2021
  Bohoslužba k 25. výročí ostravsko-opavské diecéze (2021) 27. 10. 2018
  Oslavy 100. výročí vzniku Československa 22. 11. 2015
  Otevření rekonstruované katedrály Božského Spasitele v roce 2015 27. 4. 2005
  Oslavy 60. výročí osvobození Ostravy (2005) 30. 5. 1996
  Zřízení ostravsko-opavské diecéze
  další události (10)...


 • související odkazy

  Digitální badatelna Archivu města Ostravy
  Půdorys baziliky Božského Spasitele v Moravské Ostravě Památkový katalog
  Umístění objektu
  Wikipedie


 • autor

  Janulíková


Aktualizováno: 04. 11. 2021