Encyklopedie města Ostravy !!!

Krematorium v Moravské Ostravě. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií

městské krematorium


 • historický název

  městské krematorium

 • ulice

  sad Dr. Milady Horákové 1668

 • charakteristika

  Po dokončení se městské krematorium stalo jedním z městských podniků. Rentabilního provozu bylo dosaženo již v roce 1929.


 • existence

  stavba již neexistuje

 • zánik

  1979


 • nej...

  Morava: První krematorium na Moravě (šesté v ČSR)

 • zajímavosti

  O stavbě krematoria uvažovalo tehdejší německá městská rada již před rokem 1918. Příčinou byly poměry na městském hřbitově, kde jílovitá půda a vysoká hladina spodní vody způsobovaly pomalé tlení ostatků. Propagátorem krematoria byl městský radní Karl Richter, člen německého kremačního spolku Flamme. K stavbě však nedošlo, protože rakouská legislativa pohřbívání žehem neumožňovala.
  Po roce 1918 se stal horlivým propagátorem myšlenky krematoria žurnalista, volnomyšlenkář a stoupenec bezvěreckého hnutí Bedřich Čurda-Lipovský, později ředitel pohřebního ústavu Krematorium. O stavbu se zasadil rovněž tehdejší předseda správní komise a později starosta Moravské Ostravy Jan Prokeš.
  Staré ostravské krematorium vybudované v letech 1923–1925 bylo ojedinělou ukázkou kubistické architektury v Ostravě a přirozenou dominantou celého hřbitovního areálu. V době svého vzniku bylo zároveň symbolem pokrokových myšlenek, k nimž se řadila také idea pohřbu žehem. Proto jeho vznik provázely také bouřlivé diskuse v tisku, protesty vycházely zejména z kruhů blízkých římskokatolické církvi.
  Poté, co bylo rozhodnuto o zrušení městského hřbitova, se ozývaly hlasy pro další zachování krematoria, které mělo hrát novou funkci (např. jako památník nebo muzeum). Zboření nedoporučoval ani Státní památkový ústav. Nakonec bylo však rozhodnuto o jeho demolici a Ostrava tak přišla o jedinečnou stavební památku.


 • současný stav

  Na místě původního objektu se nalézala původně velká kašna, upravená později na tzv. rabátko (květinový záhon)


 • stavební vývoj

  První soutěž na stavbu krematoria proběhla již v roce 1919, byla však špatně obeslána a všechny projekty odrazovaly vedení města pro přílišné náklady. Poté byla zvažováno využít pro tyto účely objekt starého evangelického kostela na Vítkovické ulici, k němuž by se přistavěla kremační pec. I z tohoto návrhu sešlo, neboť německá církev evangelická požadovala za odprodej budovy a pozemků 300 tisíc korun.
  V roce 1921 vyzval městský stavební úřad k vypracování plánů pražského architekta Františka Mencla, rovněž horlivého propagátora pohřbu žehem. Tohoto úkolu se chopil spolu s architektem Vlastislavem Hofmanem.
  Stavba proběhla mezi lety 1923–1925. Stavební práce prováděla firma Rudolf Slezáček v Moravské Ostravě. Kremační pec dodala firma Ing. Julius Schmalz v Olomouci.
  V roce 1932 byl za krematoriem dostavěn objekt kolumbária, v roce 1936 dostavěna druhá kremační pec. V témže roce proběhla elektrifikace varhan a cesta od hřbitovní brány ke krematoriu byla osazena veřejným osvětlením.
  Nejvýznamnější poválečnou stavební úpravou bylo v roce 1958 převedení dosavadního vytápění kremačních pecí koksem na vytápení plynové.
  Demolice krematoria proběhla v roce 1979.


 • obrazy

  img0764.jpg

  img0765.jpg img0766.jpg img0767.jpg img0768.jpg img0769.jpg img0770.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • stavby

  Městský hřbitov
  28. října, sad Dr. Milady Horákové Krematorium Ostrava
  Těšínská 107/710


 • historická obec

  Moravská Ostrava


 • významné osoby

  Miloš Bartoň
  Bedřich Čurda-Lipovský
  Vlastislav Hofman
  Jan Prokeš


 • objekty

  Pomník Jana Prokeše
  památník


 • události

  10. 5. 1940
  Pohřeb dr. Fajfrlíka 28. 10. 1937
  Slavností odhalení pomníku Jana Prokeše 19. 10. 1936
  Pohřeb Adolfa Brantála 15. 12. 1935
  Pohřeb Jana Prokeše, bývalého starosty města Moravské Ostravy 17. 9. 1932
  Pohřeb JUDr. Ferdinanda Pelce
  další události (7)...


 • související odkazy

  Digitální badatelna Archivu města Ostravy
  Archivní pomůcka fondu Krematorium Ostrava (klikněte na ikonu Listování v pomůcce) Krematorium Ostrava
  Wikipedie


 • autor

  Šerka


Aktualizováno: 21. 01. 2022