Encyklopedie města Ostravy !!!

Interiér kostela. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie v Přívoze


 • ulice

  Náměstí Svatopluka Čecha
  Špálova

 • charakteristika

  Kostel postavený podle plánu významného vídeňského architekta Camilla Sitteho, autora nového městského centra Přívozu.
  Jedná se o 36,43 m dlouhou a 27 m vysokou stavbu, které dominují dvě 67 m vysoké věže. Použit byl historizující sloh novogoticko-románský. Půdorys je tvořen lodí ve tvaru kříže, do níž je vepsána oválně protáhlá rotunda.


 • zajímavosti

  Až do roku 1899, do postavení kostela na náměstí v nově koncipovaném centru obce, patřil Přívoz k římskokatolickému moravskoostravskému farnímu obvodu. Úkol zřídit v obci samostatnou duchovní správu vzal na sebe jako první Spolek pro vystavění chrámu Páně v Přívoze, založený v roce 1890 obecním tajemníkem Janem Grmelou.
  Příznivá situace pro stavbu kostela nastala v roce 1893, kdy obec Přívoz zakoupila od města Moravské Ostravy pozemky mezi dnešní ulicí Špálovou a Mariánskohorskou, na nichž hodlala vybudovat nové městské centrum. Jeho součástí měly být též kostel, fara a radnice (dnes Archiv města Ostravy).
  Na výzdobě kostela se podílel také sám Camillo Sitte, jenž namaloval obraz andělský sbor pro chrámovou loď (nedochoval se) a modeloval hlavice sloupů.
  Nad předsíní se nachází kůr s varhanami Ty mají 28 rejstříků, dva manuály a mechanickou trakturu. Původní barevná okna s obrazy Panny Marie byla během války zničena a již nebyla obnovena.
  Hlavní oltář z roku 1926 je v pseudogotickém stylu. Přední spodní část je z bílého kararského mramoru, zatímco zadní část je pískovcová. Původní oltář však byl dřevěný. V retabulu je obraz Neposkvrněného početí Panny Marie od malíře Františka Ženíška (autor původní opony Národního divadla v Praze před jeho požárem v r. 1881), který daroval olomoucký arcibiskup Theodor Kohn. V oltáři jsou umístěny ostatky svatého Bartoloměje, Fruktuosa a Longina. V chrámové lodi se nacházejí ještě dva vedlejší oltáře, každý u bočního vchodu. Kazatelna s přístřeškem je dřevěná.


 • poznámka

  Kostel je zapsán do státního seznamu nemovitých a kulturních památek.


 • stavební vývoj

  Stavební práce podle plánů Camilla Sitteho začaly 20. června 1896 a prováděla je opavská stavitelská firma Kern a Blum. Stavbu řídil architekt a stavitel Josef Köhl z Vídně a dokončena a vysvěcena byla v roce 1899.Po obou stranách průčelí kostela tvořeného pavlánem stojí 67 m vysoké věže v gotickém stylu. Ve věžích jsou zavěšeny celkem tři ocelové zvony z roku 1921 vyrobené Vítkovickými železárnami, které nahradily původní pětici zvonů ze zvonoviny. Ve východní věži je umístěn největší zvon Maria (1350 kg), v západní věži pak prostřední zvon Metoděj (850 kg) a malý zvon Aloisius (475 kg).
  Pavlán zastřešuje hlavní vchod, nad kterým se nachází velké gotické okno. Rozeta původně zobrazovala obraz Neposkvrněného srdce Panny Marie, během druhé světové války však byla zničena. Za hlavním vchodem se nachází chrámová předsíň oddělená od hlavní lodi kovanou mříží. Pravá část předsíně tvoří kapli Bolestné Panny Marie, ve které je umístěn oltář a Pieta.


 • obrazy

  img0777.jpg

  img0781.jpg img0782.jpg img0773.jpg img0774.jpg img0775.jpg


 • prameny, literatura


 • stavby

  Archiv města Ostravy
  Špálova 19/450


 • městský obvod

  Moravská Ostrava a Přívoz


 • významné osoby

  Cyril Metoděj Hrazdira
  Camillo Sitte


 • objekty

  Kamenný kříž u české obecné školy na Zákrejsově ulici
  kříž


 • události

  16. 5. 1947
  Přivezení ostatků sv. Vojtěcha v roce 1947 5. 7. 1905
  Oslavy 25 let čtenářského spolku v Přívoze 27. 9. 1900
  Zřízení samostatné duchovní správy v Přívoze v roce 1900 15. 8. 1899
  Vysvěcení farního kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Přívoze 14. 9. 1890
  Slavnost svěcení školních budov a kamenného kříže v Přívoze v roce 1890


 • související odkazy

  Památkový katalog
  Umístění objektu
  Wikipedie


 • autor

  Novotná


Aktualizováno: 20. 01. 2020