Encyklopedie města Ostravy !!!

Fotografie kaple sv. Lukáše, fotoarchiv Ostravského muzea.

Kaple svatého Lukáše


 • historický název

  Kaple sv. Lukáše

 • ulice

  Zámecká

 • charakteristika

  Kaple sv. Lukáše byla vystavěna na hřbitově "na Zámčisku" a fungovala až do roku 1894, kdy došlo k její demolici. Jednolodní kaple měla na levé straně sakristii a v malé věžičce zvon. pod dlažbou se nacházela krypta.
  Kaple měla mít na délku 13 m a na šířku necelých 9 m. Vstoupit do ní bylo možné ze dvou vchodů. Naproti bočnímu vstupu byla umístěna sakristie, z níž bylo možné vystoupat na kůr. V kapli byly umístěny tři dřevěné oltáře, malé varhany, obrazy sv. Lukáše, sv. Josefa, sv. Tekly, sv. Valentina a též mecenáše stavby F. X. Löfflera. Ve věžičce visel menší zvon.


 • existence

  stavba již neexistuje

 • zánik

  1894

 • majitelé

  Patronát mělo olomoucké arcibiskupství.


 • zajímavosti

  Zasvěcení kaple vychází patrně ze starší úcty. Možnou souvislost lze hledat v požáru 18. října 1675, tedy na den sv. Lukáše. V roce 1682 je zmíněno, že na tento den byla každoročně konána procesí.

  Celkově bylo v kryptě kaple pohřbeno na šest lidí, z toho čtyři patřily do rodiny Wiesnerů, která kapli nemálo podporovala.


 • stavební vývoj

  1728 kaple sv. Lukáše je zachycena na vedutě města Ostravy, nicméně v daném roce ještě svatostánek téměř jistě nestál. Kaple zde byla zachycena patrně v předstihu, neboť se její výstavba již plánovala, případně realizovala. Autor veduty nicméně kapli nezachytil v podobě, jak byla následně vystavěna.

  1729 - zřejmě zahájení výstavby kaple, následující rok byl vysvěcen oltář, ale stavba ještě nebyla hotova. Významným mecenášem stavby byl kapitulní děkan František Xaver Löffler. Jeho jméno nesl i zvon, umístěný ve věžičce svatostánku.

  1740 - konsekrace kaple.

  1841 - předláždění podlahy kaple a zazdění vstupu do krypty.

  1889 - kvůli havarijnímu stavu stavby byla v kapli ukončena bohoslužebná činnost.

  září 1894 - kaple sv. Lukáše byla, za působení faráře Františka Špičky, vyklizena, kosti zemřelých z krypty byly přeneseny a pohřbeny na soudobý hřbitov a následně byl svatostánek zdemolován stavitelem Felixem Neumanem.


 • obrazy

  img0913.jpg

  img0914.jpg img0915.jpg img0916.jpg img0917.jpg img0918.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • stavby

  Hřbitov u kaple svatého Lukáše
  Puchmajerova


 • historická obec

  Moravská Ostrava


 • významné osoby

  Felix Neumann
  František Špička


 • události

  25. 12. 1837
  Pitva Mariany Máchové 6. 12. 1821
  Poslední pohřeb na hřbitově u farního kostela sv. Václava v Moravské Ostravě 22. 3. 1729
  Povolení stavby kaple sv. Lukáše v Moravské Ostravě v roce 1729


 • související odkazy

  Lokalizace


 • autor

  Novotná


Aktualizováno: 17. 08. 2020