Encyklopedie města Ostravy !!!

Hřbitov i s kapli sv. Lukáše na Anneisově plánu z roku 1779, Archiv města Ostravy, Sbírka map a plánů, sign. 1291, 1292

Hřbitov u kaple svatého Lukáše


 • historický název

  Hřbitov na "Zámčisku", hřbitov u sv. Lukáše

 • ulice

  Puchmajerova

 • charakteristika

  Patrně třetí nejstarší ostravský hřbitov. Fungoval mezi léty 1585 a 1852, přičemž jeho definitivní zánik v roce 1894 je spojen s likvidací kaple sv. Lukáše. Pochováváni zde byli nejen obyvatelé města Moravské Ostravy, ale rovněž lidé z přifařených obcí -  Přívoz, Vítkovice, Mariánské Hory, ojediněle i z Nové Vsi.


 • existence

  stavba již neexistuje

 • zánik

  1894

 • majitelé

  Hřbitov je uváděn jako obecní. Obhospodařovala jej ale moravskoostravská farnost.


 • zajímavosti

  Hřbitov byl zřejmě opatřen jen kříži a jinak byl bez náhrobků.

  Ve vizitačním protokolu z roku 1672 je uvedeno, že varhaník při kostele sv. Václava smí používat hřbitov na "Zámčisku" jako zahradu. Tento starobylý benefit přežil až do 19. století, kdy měl varhaník právo na užívání trávy na hřbitově.

  Mezi léty 1723 a 1843 bylo na hřbitově pohřbeno 7441 lidí.

  V roce 1836 a 1837 byl hřbitov tak přeplněný, že hrobníci naráželi při kopání jam na ještě nezetlelé lidské ostatky. Nově zemřelí kvůli tomu byli pochováváni výše a z hřbitova se linul silný zápach.


 • stavební vývoj

  Hřbitov byl založen v roce 1585 nebo krátce po tomto roce. Ostravu tehdy postihla morová nákaza a zemřelých bylo značné množství. Měšťané svou novou nekropoli umístili do míst, kde patrně stával městský hrad, a proto se mu říkalo "na Zámčisku". Z počátku hřbitov sloužil zřejmě jen k příležitostným pohřbům, pokud prostor u farního kostela nestačil. V roce 1740 byla ale na prostranství hřbitova vysvěcena prostorná kamenná kaple sv. Lukáše a hřbitov začíná být stále více používán. Od roku 1785 se v souvislosti s josefínskými reformami prostor "u Lukáše" stává hlavním ostravským hřbitovem. Nevelká plocha již po několika desetiletích rostoucímu městu přestávala dostačovat. V roce 1843 byl založen zcela nový hřbitov v areálu dnešního Husova sadu. Poslední zemřelý byl na svatolukášském hřbitově pohřben v roce 1852. Hřbitovní areál definitivně zanikl v roce 1894 (demolice kaple sv. Lukáše) a na jeho podstatné části byla vyměřena dnešní Puchmajerova ulice.


 • obrazy

  img0901.jpg

  img0902.jpg img0903.jpg


 • prameny, literatura


 • stavby

  Kostel sv. Václava v Moravské Ostravě
  Kostelní náměstí Kaple svatého Lukáše
  Zámecká


 • historická obec

  Moravská Ostrava


 • významné osoby

  Kašpar Pittler


 • události

  25. 12. 1837
  Pitva Mariany Máchové 6. 12. 1821
  Poslední pohřeb na hřbitově u farního kostela sv. Václava v Moravské Ostravě


 • archeologické výzkumy

  2007 Puchmajerova ulice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace


 • autor

  Moravec


Aktualizováno: 17. 01. 2020