Encyklopedie města Ostravy !!!

Čelní pohled na budovu chladírny z roku 1902 s charakteristickou věží. Zdroj: Archiv města Ostravy, fond Okresní úřad Moravská Ostrava

Městské jatky


 • ulice

  Porážková 3204

 • charakteristika

  Areál mezi ulicemi Porážková, Stodolní, Masná a Českobratrská sloužil jako městské jatky v Moravské Ostravě mezi lety 1881-1965.


 • majitelé

  1881–1951 - Jatka městským podnikem
  1951 - začlenění do národního podniku (postátnění)
  po r. 1989 - Areál se jako historický majetek města vrátil zpět do jeho vlastnictví
  1992 - Areál jatek svěřen městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
  1995 - odkoupila starší část jatek firma Bauhaus, která se zavázala památkově chráněné objekty rekonstruovat, svůj slib však nesplnila
  2016–2017 - statutární město Ostrava odkoupilo objekty starší i novější části jatek od původních vlastníků (od firmy Bauhaus 2016, od dalších vlastníků objekty novější části jatek 2017)

 • provozovny

  V minulosti:
  Ostravský průmysl masný (později Severomoravský průmysl masný) n. p. 1951–1965
  Severomoravské pekárny a cukrárny, n. p. (70.-80. léta 20. století)
  Technické služby města Ostravy (60.-80. léta 20. století)
  Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz (90. léta 20. století)
  Služby města Ostravy (90. léta 20. století - do 1995)
  Velkoprodejna elektroniky Okay (90. léta 20. století - 10. léta 21. století)

  V současnosti:
  V objektu čp. 1056 se v současnosti (2019) nachází Café de la Ostrava.

 • firmy a instituce

  Galerie PLATO (od roku 2022)


 • nej...

  Morava: Po rekonstrukci v roce 1893 označovány ostravské jatky jako nejmodernější na Moravě i ve Slezsku, někdy dokonce i jako jedny z nejmodernějších v celé rakousko-uherské monarchii.

 • zajímavosti

  Jatky se od samého počátku potýkaly s problémem nedostatečných kapacit a omezeného prostoru k dalšímu růstu. Proto byla jejich existence neustále považována za provizorní, byť do nich město neustále investovalo značné obnosy. O přenesení jatek na jiné místo mimo centrum města se uvažovalo mnohokrát (navrhoval je mj. již novojičínský inženýr Josef Langthaler), vždy ale zvítězila levnější varianta přestavby stávajícího areálu.


 • poznámka

  Staré objekty jatek a trhu, vybudované do 1. světové války, měly popisná čísla 1146 (objekty patřící k trhu) a 1256 (objekty patřící k jatkám), každý objekt vždy s podlomítkem a písmenem. V současnosti má popisné číslo přidělen objekt jatek z let 1926-1927 (3204), a dále objekty bývalých sprchových lázní (977) a ředitelství jatek (1056).


 • současný stav

  Z původního areálu zbývají tyto objekty:
  - chladírna z roku 1890
  - chladírna z roku 1902 (objekt s věží)
  - vepřová porážka z roku 1902
  - část objektu, vybudovaného při přestavbě jatek v letech 1925-1927

  V roce 2017 byla vyhlášena architektonická soutěž na rekonstrukci staré části jatek pro potřeby galerie Plato. Vítězem se stal ateliér Petra Hájka, který se však nedohodl s městem na detailech smlouvy (údajně kvůli nevýhodným podmínkám).
  Smlouvu o dílo město proto podepsalo s polským studiem KWK Promes architekta Roberta Konieczneho, který skončil v soutěži na 3. místě.
  V letech 2020-2022 byla rekonstrukce provedena, nejstarší části jatek předány galerii PLATO.


 • stavební vývoj

  1880–1881
  Vybudování nejstarší části jatek adaptací zájezdního hostince u dobytčího trhu při Porážkové ulici. K uskladnění masa se využíval objekt lednice, do níž byl dodáván led z blízkého rybníka na druhé straně železniční tratě. Stavbu realizoval stavitel František Jureček.
  1890-1893
  Významné rozšíření nevyhovujícího areálu výstavbou moderních porážek, kapacitních chlévů a především chladírny se strojovým chlazením (1890–1891, stavbu realizoval ostravský stavitel Clemens Hladisch, vnitřní zařízení dodala brněnská firma Brand & Lhuillier). Podrobné plány výstavby celého areálu vypracoval městský stavební inženýr Oskar Mratschek, stavební práce na ostatních budovách realizoval stavitel František Jureček.
  1896
  Vybudována železniční přípojka do sítě Společnosti moravských místních drah z Porážkové ulice.
  1897
  Přistavěna hovězí porážka.
  1901
  Vybudována nová dršťkárna.
  1902–1903
  Došlo k dalšímu velkému rozšíření areálu jatek, zřízena nová vepřová porážka, vybudována nová chladírna, jejíž stavbou byl pověřen ostravský stavitel Ignaz Felix, vnitřní zařízení dodala firma Pražské akciové strojírny. Původní chladírna byla adaptována na předchladírnu. Celý areál byl elektrifikován.
  1909
  Zakoupen dům čp. 899 na rohu Stodolní a Masné a adaptován na masnou tržnici.
  1910
  Výstavba a přístavba dalších chlévů pro dobytek, prováděla moravskoostravská filiálka vídeňské firmy Rella & Neffe.
  1911
  Zahájena výroba ledu.
  1912
  Původní strojovna staré chladírny z roku 1891 adaptována na solírnu.
  1925-1927
  Rozsáhlá rekonstrukce a modernizace celého areálu, jejímž autorem byl německý architekt Walter Frese. Vedle něj byl stavebním dozorem pověřen ředitel městského stavebního úřadu Karel Frič.
  Snesena byla nejstarší část jatek z 80. let 90. století a na jejím místě byl vybudován rozlehlý objekt z železobetonu, zahrnující předchladírnu, chladírnu, mrazírnu, masnou tržnici, kancelářskou budovu a manipulační chodbu. Dále byla vybudována nová kontumační porážka pro nemocný dobytek a nový sklad kůží.
  1932
  K jatkám byl připojen objekt bývalých sprchových lázní na rohu ulic Porážková a Stodolní (čp. 977).
  1939
  Zrušen dobytčí trh.
  1994–1995
  Zdemolována větší část objektů, které kdysi náležely k areálu dobytčího trhu (na jejich místě byl vybudován supermarket Bauhaus).
  2005
  Propadla se velká část střechy chladírny z roku 1901, k nápravě došlo až po upozornění v tisku.
  2010
  Pro špatný technický stav byl zbořen objekt hovězí porážky z 90. let let 19. století.
  2019
  Pro špatný technický stav byl zbořen objekt kryté manipulační chodby, která v minulosti spojovala všechny provozy jatek a umožňovala přesun po areálu suchou nohou. Tato manipulační hala byla kryta specifickou konstrukcí z dřevěných příhradových oblouků, tzv. Štěpánovou střechou.
  2020
  Zahájena rekonstrukce nejstarší části jatek pro potřeby galerie PLATO. Autorem projektu byl polský architekt Robert Konieczny (KWK Promes).
  2022
  Rekonstrukce jatek byla dokončena, objekt předán k užívání galerii PLATO.


 • obrazy

  img0827.jpg

  img0828.jpg img0830.jpg img0829.jpg img0836.jpg img0833.jpg img0832.jpg img0831.jpg img0834.jpg img1624.jpg img1625.jpg img1849.jpg img1840.jpg img1841.jpg img1842.jpg img1843.jpg img1844.jpg img1845.jpg img1847.jpg img1848.jpg img0835.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • historická obec

  Moravská Ostrava


 • významné osoby

  Richard Bobretzky
  Antonín Brtník
  Pavel Halbich
  František Jureček
  Josef Langthaler


 • události

  16. 5. 2022
  Slavnostní otevření objektu městských jatek po rekonstrukci 3. 12. 1996
  Otevření hobbymarketu Bauhaus na Porážkové ulici 13. 2. 1935
  Výbuch na městských jatkách v roce 1935 20. 4. 1927
  Dokončení rekonstrukce městských jatek 3. 11. 1926
  Povolení k užívání rozšířených a modernizovaných městských jatek v Moravské Ostravě (1926)
  další události (4)...


 • související odkazy

  Archiv města Ostravy
  NKP - Památkový katalog
  Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu
  Ostravské památky


 • autor

  Šerka


Aktualizováno: 17. 05. 2022