Encyklopedie města Ostravy !!!

Vila Tereza (snímek z roku 2007). Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií.

Vila Tereza


 • ulice

  Střelniční 16/78

 • charakteristika

  rodinná vila


 • území

  Moravská Ostrava

 • majitelé

  Markus Strassmann (1896–1899)
  Moravskoostravský pivovar a sladovna, a. s., dříve M. Strassmann (1899–1947)
  Československý stát - Jednotný národní výbor v Ostravě, Krajská správa Ministerstva vnitra Ostrava
  Statutární město Ostrava (1990– )

 • jiné využití

  V objektu byla od roku 1947 umístěna služebna Sboru národní bezpečnosti a ubikace pro příslušníky motorizovaného oddílu.
  Od roku 1999 využívaly budovu Ostravské výstavy, a. s., k administrativním účelům.


 • zajímavosti

  Rodinné sídlo vybudované ostravským pivovarníkem Markusem Strassmannem bylo pojmenováno podle jeho manželky Terezie (Therese), rozené Katscherové. Dedikace vily měla vyjadřovat úctu, kterou Strassmann choval vůči své ženě, a stavba byla dokončena necelý rok před velkolepou oslavou 40. výročí jejich sňatku a současně i samostatného rodinného podnikání v pivovarnictví. Budova byla rodinným sídlem Strassmannů až do roku 1933, kdy ztratili své podíly v akciovém pivovaru. V následujícím období sloužila jako luxusní byt pro ředitele pivovaru, a to až do znárodnění podniku po druhé světové válce. V době, kdy vilu obýval prvorozený Strassmannův syn Adolf a kdy ještě neexistovala v Moravské Ostravě stálá divadelní scéna, byli v domě častými hosty představitelé německých kočovných divadelních společností.


 • stavební vývoj

  Původně se na místě této stavby nacházel od roku 1833 nejprve dřevěný, později zděný domek patřící moravskoostravskému měšťanovi Augustu Kudělkovi. Vila byla vybudována v letech 1895–1896 podle projektu vídeňského architekta Otto Thienemanna. Stavbu prováděl ostravský architekt Felix Neumann, který byl také autorem původního nerealizovaného projektu. V letech 1913–1914 byla vila přestavěna a rozšířena podle projektu architekta Richarda Strassmanna, nejmladšího z potomků Markuse Strassmanna. Přístavba byla v pozdějším období odstraněna. V průběhu druhé světové války byl ve sklepení vily vybudován protiletecký kryt až pro 240 osob. Při náletu v srpnu 1944 došlo k částečnému poškození stavby.


 • obrazy

  img0825.jpg img0826.jpg


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  Felix Neumann


 • autor

  Daněk


Aktualizováno: 18. 02. 2020