Encyklopedie města Ostravy !!!

Kostel sv. Václava v roce 1978, Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií, Autor: Hana Kunzová

Kostel sv. Václava v Moravské Ostravě


 • ulice

  Kostelní náměstí

 • charakteristika

  Trojlodní halový orientovaný kostel s pětibokým presbytářem, dvěma kaplemi a předsazenou hranolovou věží.


 • majitelé

  Římskokatolická farnost Moravská Ostrava


 • nej...

  Ostrava: nejstarší dochovaná stavební sakrální památka na území města

 • zajímavosti

  V době třicetileté války si ostravští měšťané pod kostelní podlahou schovali své cennosti, avšak tento úkryt byl prozrazen a kostel vyrabován.
  11. června 2002 byla na věž kostela vyzdvižena měděná báň, ve které byly uloženy schránky obsahující původně umístěné i současné dokumenty o Ostravě, včetně dopisu prezidenta Václava Havla.


 • stavební vývoj

  První dochovaná písemná zmínka vztahující se ke kostelu sv. Václava pochází z roku 1297. Z archeologických nálezů však vyplývá, že k jeho založení došlo dříve, zřejmě kolem poloviny 13. století. Původní stavba však na počátku 14. století shořela.
  Vznik současného kostela, jež navázal na pozůstatky původní stavby, byl datován do druhé čtvrtiny 14. století. V tomto období došlo k propojení samostatně stojící věže s kostelem, který byl na konci středověku patrně plochostropý, dvojlodní, opatřený presbytářem s pětibokým závěrem. Na severní straně kostela se nacházela sakristie.
  Během renesance došlo k několika stavebním úpravám např. k oktogonální nadstavbě věže nebo dostavění renesanční kruchty. Interiér kostela byl vyzdoben nástěnnými výmalbami a osazen renesančními náhrobníky.
  V obdobní třicetileté války došlo k poškození stavby kostela.
  V roce 1803 došlo ke zboření staré sakristie na evangelijní straně. Věž byla roku 1805 přestavěna do pozdně barokní podoby. V letech 1814-1816 byla přestavěna sakristie a okna. Z tohoto období zřejmě také pochází současný krov.
  Během 19. století prošel kostel klasicistní úpravou a ke konci 19. století byl interiér upraven do novogotické podoby.
  Stavebním úpravám se kostel nevyhnul ani ve 20. století. Došlo např. k opravě kostelní věže, rozšíření sakristie nebo opravě omítek.
  V roce 1997 byl kostel staticky zajištěn a restaurovány byly malby v interiéru. Klenby byly staticky zpevněny a proběhla opravu krovu. V roce 2000 byla opravena jižní kaple a v roce 2002 báň věže.


 • obrazy

  img0429.jpg

  img0430.jpg img0431.jpg


 • prameny, literatura


 • stavby

  Hřbitov u kaple svatého Lukáše
  Puchmajerova


 • významné osoby

  Jan Evangelista Mácha
  Jan Rinolt
  František Špička
  Jan Talafús z Ostrova
  Jakub Titsch


 • události

  24. 7. 2001
  Vyjmutí dokumentů z věže kostela sv. Václava (2001) 1. 6. 1927
  Založení kláštera redemptoristů v Moravské Ostravě v roce 1927 8. 9. 1900
  Slavnostní otevření Polského domu 31. 12. 1888
  Zrušení katolického hřbitova na místě budoucího Husova sadu v Moravské Ostravě 4. 10. 1883
  Slavnostní výkop základů ke kostelu Božského Spasitele v Moravské Ostravě
  další události (15)...


 • související odkazy

  Umístění objektu
  Wikipedie


 • archeologické výzkumy

  1998 Statické zabezpečení kostela sv. Václava
  1967-71 Generální oprava kostela sv. Václava


 • autor

  Janulíková


Aktualizováno: 20. 01. 2020