Encyklopedie města Ostravy !!!

Kostel sv. Václava v roce 1978, Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií, Autor: Hana Kunzová

Kostel sv. Václava v Moravské Ostravě


 • ulice

  Kostelní náměstí

 • charakteristika

  Trojlodní halový orientovaný kostel s pětibokým presbytářem, dvěma kaplemi a předsazenou hranolovou věží.


 • majitelé

  Římskokatolická farnost Moravská Ostrava


 • nej...

  Ostrava: nejstarší dochovaná stavební sakrální památka na území města

 • zajímavosti

  11. června 2002 byla na věž kostela vyzdvižena měděná báň, ve které byly uloženy schránky obsahující původně umístěné i současné dokumenty o Ostravě, včetně dopisu prezidenta Václava Havla.


 • stavební vývoj

  První dochovaná písemná zmínka vztahující se ke kostelu sv. Václava pochází z roku 1297. Z archeologických nálezů však vyplývá, že k jeho založení došlo dříve, zřejmě kolem poloviny 13. století. Původní stavba však na počátku 14. století shořela.
  Vznik současného kostela, jež navázal na pozůstatky původní stavby, byl datován do druhé čtvrtiny 14. století. V tomto období došlo k propojení samostatně stojící věže s kostelem, který byl na konci středověku patrně plochostropý, dvojlodní, opatřený presbytářem s pětibokým závěrem. Na severní straně kostela se nacházela sakristie.
  Během renesance došlo k několika stavebním úpravám např. k oktogonální nadstavbě věže nebo dostavění renesanční kruchty. Interiér kostela byl vyzdoben nástěnnými výmalbami a osazen renesančními náhrobníky.
  V obdobní třicetileté války došlo k poškození stavby kostela. Ostravští měšťané si pod kostelní podlahou schovali své cennosti, avšak tento úkryt byl prozrazen a kostel vyrabován.
  V roce 1803 došlo ke zboření staré sakristie na evangelijní straně. Věž byla roku 1805 přestavěna do pozdně barokní podoby. V letech 1814-1816 byla přestavěna sakristie a okna. Z tohoto období zřejmě také pochází současný krov.
  Během 19. století prošel kostel klasicistní úpravou a ke konci 19. století byl interiér upraven do novogotické podoby.
  Stavebním úpravám se kostel nevyhnul ani ve 20. století. Došlo např. k opravě kostelní věže, rozšíření sakristie nebo opravě omítek.
  V roce 1997 byl kostel staticky zajištěn a restaurovány byly malby v interiéru. Klenby byly staticky zpevněny a proběhla opravu krovu. V roce 2000 byla opravena jižní kaple a v roce 2002 báň věže.


 • obrazy

  img0429.jpg img0430.jpg img0431.jpg


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  Jan Rinolt
  František Špička
  Jan Talafús z Ostrova


 • události

  8. 9. 1900
  Slavnostní otevření Polského domu 29. 6. 1817
  Průjezd císaře Františka I. Polskou a Moravskou Ostravu v roce 1817 4. 2. 1620
  Vyloupení kostela sv. Václava polskými kozáky - lisovčíky v roce 1620 4. 5. 1556
  Požár Moravské Ostravy v roce 1556 2. 4. 1454
  Žádost o zřízení oltáře v kostele sv. Václava v Moravské Ostravě v roce 1454


 • související odkazy

  Umístění objektu
  Wikipedie


 • autor

  Janulíková


Aktualizováno: 21. 03. 2019