Encyklopedie města Ostravy !!!

Hotel Imperial v roce 2006. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií. Autor: Hana Kunzová

Imperial Hotel Ostrava


 • ulice

  Tyršova 6/1250

 • charakteristika

  Sedmipodlažní budova hotelu.
  Ústřední stavba hotelu z přelomu 40. a 50. let 20. st. má fasádu tvořenou piastry s krychlovými hlavicemi a závitnicovitými patkami a vodorovnou řadou kruhových medailonů s hornickými kladívky. Hlavní část komplexu doplňuje sousední objekt s věžičkou v nároží a hodinami a nová přístavba v proluce po budově zbořené v roce 1982.


 • existence

  stavba již neexistuje


 • zajímavosti

  Při otevření hotelu v roce 1904 nešetřil superlativy denní tisk, který sděloval, že „na přelomu století bylo město obohaceno o okázalou stavbu působící impozantním dojmem“.
  Majitelé v něm nabízeli na tu dobu vysoce elegantní a nadstandardní ubytování v pokojích s elektrickým osvětlením a ústředním vytápěním. V multietnické Moravské Ostravě klientelu tvořili především němečtí hosté.


 • současný stav

  Hotel v současnosti (2020) nabízí 156 moderně zařízených pokojů, konferenční centrum pro 490 osob, restauraci a fitness centrum.


 • stavební vývoj

  Stavba původního hotelu na rohu Zámecké ulice, spojující hlavní náměstí s významnou komunikační tepnou – Nádražní třídou, byla svěřena renomované moravsko-ostravské firmě Mihatsch & Ulrich a provedena v letech 1903–1904. Hotel, jehož majitelé byli Josef a Anna Petzakovi, byl otevřen 1. ledna 1904.
  V poměrně krátkém čase se manželé Petzakovi rozhodli svůj podnik dále rozšířit.
  Vedle nového hotelu stojící jednopatrový dům označil v roce 1905 městský fyzikus (čili městský lékař) za nevhodný k bydlení. Tato skutečnost
  ovlivnila další postup majitele této nemovitosti k jeho prodeji. V lednu 1907 byla
  podepsána kupní smlouva a manželé Petzakovi začali s investicemi do rozšíření
  hotelového traktu. Na místě demolovaného domu byla navržena stavba tzv.
  dependance, umožňující podstatné rozšíření počtu hotelových pokojů. Nová třípatrová stavba, zkolaudována v září 1910, byla v přízemí propojena s původní hotelovou budovou. V parteru byla zřízena kavárna a několik salonků.
  Manželé Petzakovi vedli hotel do roku 1918. K 1. lednu 1919 se rozhodli toto zařízení prodat a novými majiteli se stali Helena a Alfred Arbterovi. Ti pak sami hotel provozovali do června 1927. Od tohoto data začali objekt pronajímat jednotlivým pachtýřům.
  Budova byl poškozena při náletu 29. 8. 1944.
  Po osvobození byl hotel jako německý majetek konfiskován a na zařízení byla uvalena národní správa. Na základě vyhlášky ministerstva vnitřního obchodu byl 21. února 1949 hotel Imperial znárodněn a začleněn do národního podniku Československé hotely.
  Značně poškozený hotelový trakt byl na jaře 1949 stržen a nová přístavba byla realizována po celé délce stavební parcely. Dle architekta Zdenka Alexy byla postavena nová sedmipodlažní budova.
  Hotel byl v 90. letech 20. století rekonstruován a rozšířen o přístavbu v místě proluky na ulici 28. října, kde stával již ve 40. letech 19. století obytný dům, který byl v roce 1982 stržen. Součástí adaptací, dle návrhu architekta Ivo Klimeše, byly konferenční sál a salónky, bazén, pivnice s kuželkářskou dráhou (později Casino Merkur) a podzemní parkoviště pod hotelem.


 • obrazy

  img1222.jpg

  img1224.jpg img1225.jpg img1226.jpg img1223.jpg img1221.jpg


 • prameny, literatura

  článek ve sborníku nebo kapitola v knize
  "Výstavba v centru Ostravy"
  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • významné osoby

  František Hradečný


 • události

  26. 10. 2000
  Návštěva belgického královského páru v roce 2000 5. 3. 1959
  Světový šampionát v ledním hokeji v roce 1959 6. 11. 1947
  Slavné vítězství SK Slezská Ostrava nad sovětským mistrem CDKA Moskva v roce 1947 19. 10. 1914
  Žádost o ubytování válečných uprchlíků z Haliče v říjnu 1914 1. 1. 1904
  Otevření hotelu na dnešní Tyršově ulici v roce 1904


 • související odkazy

  historie hotelu Imperial


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 19. 06. 2020