Encyklopedie města Ostravy !!!

Kostel sv. Pavla na počátku 20. století, Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií

Kostel sv. Pavla ve Vítkovicích


 • ulice

  Mírové náměstí

 • charakteristika

  Trojlodní novogotický kostel obdélníkového půdorysu z režného zdiva s odsazeným pětibokým presbytářem a asymetricky umístěnou volně stojící zvonicí.


 • zajímavosti

  Chrám vznikl z iniciativy olomouckého arcibiskupa Bedřicha kardinála Fürstenberga a centrálního ředitele VHHT Paula Kupelwiesera, na jehož počest byl v roce 1886 vysvěcen jako kostel sv. Pavla.
  Zvonice byla původně požární pozorovatelnou a vodárenskou věž zásobující vodou okolní objekty.


 • stavební vývoj

  Vypracováním projektu byl pověřen architekt olomouckého biskupství Gustav Meretta. Bazilika byla původně koncipována jako trojlodní s dvojvěžním průčelím. Tento návrh však nebyl realizován a ředitelství železáren nechalo vypracovat nové plány stavby u vídeňského stavitele Augusta Kristeina, na jejichž základně by kostel v novogotickém stylu v letech 1880–1886 postaven. Volně stojící věž byla zbudována již v roce 1880, jako současně fungující vodojem a požární pozorovatelna. Vítkovické železárny poskytla na stavbu pozemek asi 1 mil. kusů cihel. Kostel 35 m dlouhý, 15 m široký a 23 m vysoký, byl postaven jako chrámové trojlodí spojené s volně stojící věží přístupovým krčkem.
  Na nákladech na vybavení kostel se podílela rovněž jednotliví oddělení Vítkovických železáren, Celkové náklady na stavbu a kostela a fary dosáhly 320 000 korun.


 • obrazy

  img0554.jpg

  img0555.jpg img0556.jpg img0557.jpg


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  Paul Kupelwieser


 • události

  10. 10. 1886
  Vysvěcení kostela sv. Pavla ve Vítkovicích


 • související odkazy

  Památkový katalog
  Umístění objektu
  Wikipedie


 • autor

  Šústková


Aktualizováno: 21. 03. 2019