Encyklopedie města Ostravy !!!

Dům čp. 772 v roce 1991 před demolicí. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií

28. října 772Aktualizováno: 08. 01. 2021