Encyklopedie města Ostravy !!!

Mapa Moravské Ostravy s areálem staré střelnice, 1869 Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka map a plánů

Stará střelnice


 • historický název

  Stará střelnice

 • charakteristika

  Střelnici na pravém břehu řeky Ostravice na bývalém jezdeckém cvičišti nechal vybudovat v r. 1852 moravskoostravský střelecký spolek. Kromě samotné střelnice se 133 m dlouhou střeleckou dráhou byla postavena také restaurace a okolí bylo upraveno na park. S centrem Moravské Ostravy spojovala střelnici dřevěná lávka ústící k ulici Střelniční. Po povodni v červnu 1872, která zaplavila celý areál, byla provedena rozsáhlá přestavba. Bylo postaveno nové střeliště, střelecká dráha prodloužena na 210 m a na náklady města a majitele radvanického pivovaru také nová restaurace. O šest let později nová povodeň střelnici opět zcela zdemolovala. Veškeré náklady na opravu financoval pozdější předseda střeleckého spolku Vincenc Popp. Neustálé nebezpečí záplav donutily střelecký spolek v r. 1891 k přeložení střelnice na vhodnější místo. Restaurace, zvaná od té doby též Městský sad (Stadtpark), zde fungovala až do r. 1933.


 • existence

  stavba již neexistuje

 • území

  Moravská Ostrava


 • zajímavosti

  Největší společenskou událostí, kterou střelnice patrně zažila, byla slavnost svěcení spolkového praporu střeleckého spolku 26. srpna 1888.


 • současný stav

  Areálem bývalé střelnice nyní prochází čtyřproudová komunikace.


 • obrazy

  img1335.jpg

  img1333.jpg


 • prameny, literatura


 • stavby

  Nová střelnice
  Komenského sady


 • události

  25. 8. 1929
  Národní den na Staré střelnici v roce 1929 26. 7. 1888
  Posvěcení prvního praporu ostravského střeleckého spolku 4. 10. 1854
  Schválení spolkových statut obnoveného střeleckého spolku v Moravské Ostravě v roce 1854 29. 5. 1854
  Sepsání spolkových stanov Střeleckého spolku v Moravské Ostravě (1854)


 • autor

  Glombíčková


Aktualizováno: 21. 04. 2021