Encyklopedie města Ostravy !!!

Neuskutečněný urbanisticko-architektonický koncept Ignaze Faigla z roku 1907 na vybudování jubilejního sadu císaře Františka Josefa I., Zdroj: Archiv města Ostravy

Komenského sady


 • historický název

  Park císaře Františka Josefa I.

 • ulice

  Komenského sady


 • území

  Moravská Ostrava


 • stavební vývoj

  Zárodky dnešních Komenského sadů se začaly vytvářet na přelomu století v bezprostředním okolí areálu Nové střelnice. V roce 1907 rozhodla městská rada o rozšíření dosavadního sadu směrem na sever na území označovaném podle někdejšího majitele jako Poppova louka. Zbudováním městského sadu chtěla obec připomenout šedesátileté výročí panování císaře Františka Josefa I., jehož jméno park nesl až do roku 1919. Velkorysý urbanisticko-architektonický návrh zaměstnance městského stavebního úřadu Ignaze Faigla řešil území Poppovy louky kombinací zástavby obytnými domy vilového typu, rekreačních areálů a zelených ploch. Na rozhraní mezi park a řeku umístil trojici odpočívadel s pergolami. Návrh počítal také s vyhlídkovou terasou v ohbí řeky, z níž se dal přehlédnout celý tok směrem na jih s panoramatem Beskyd v dálce. Nechyběly ani plochy využitelné pro sport a zábavu. K uskutečnění tohoto velkorysého plánu nedošlo. Parkové úpravy se podle návrhu renomované opavské zahradnické firmy bratří Skasiků dočkala pouze část území. V roce 1928 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce sadu podle návrhu ing. Jaroslava Moučky. Vznikl nový monumentální vstup z dnešní ulice Vítězné, za nímž byla po obou stranách založena dvě velká rozária. Z původních 7 ha se sad zvětšil až na 32 ha a stal se tak jedním z největších městských sadů v celé republice.


 • obrazy

  img1421.jpg

  img1422.jpg img1423.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • stavby

  Nová střelnice
  Komenského sady


 • události

  28. 3. 1959
  Odhalení busty Jana Amose Komenského v roce 1959 2. 12. 1918
  Odkoupení areálu Nové střelnice


 • autor

  Glombíčková


Aktualizováno: 21. 04. 2021