Encyklopedie města Ostravy !!!

Kulturní dům pracujících Vítkovic v 70. letech 20. století, Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií, Autor: Jiří Hepner

Dům kultury města Ostravy


 • historický název

  Dům kultury pracujících Vítkovic

 • ulice

  28. října 124/2556

 • charakteristika

  Kulturní dům s kašnami v průčelí. Architektura vychází z tzv. nového klasicismu a bruselského stylu.


 • majitelé

  Statutární město Ostrava

 • firmy a instituce

  Nájemci: Dům kultury města Ostravy, a. s., Janáčkova filharmonie Ostrava, p. o., Janáčkův máj, o. p. s.

  Ve velkém sále probíhají abonentní koncerty Janáčkovy filharmonie Ostrava, vystoupení v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka, koncerty zpěváků a skupin populární hudby, atd. V sále v přízemí se konají divadelní představení hostujících souborů. Součástí kulturního domu je kinosál, galerijní prostory, klubovny, kde probíhají jazykové a jiné kurzy a také restaurace.


 • nej...

  Československo: největší kulturní dům v Československu


 • stavební vývoj

  Projekt z ateliéru akad. architekta Jaroslava Fragnera počítal se společenským sálem pro 1150 návštěvníků, divadlem s 620 sedadly, kinem s kapacitou 450 osob, hudebním sálem, přednáškovou síní, knihovnou, restaurací, kavárnou, 62 klubovními místnostmi aj. Ve své době byl tento kulturní dům největší v republice. V dobovém tisku byl označen jako „obrovská bílá loď uprostřed černé Ostravy“. Exteriér a interiér stavby, se kterou bylo započato již v roce 1956, ozdobila řada uměleckých děl.
  Vstupní část tvoří monumentální fasáda, nad níž jsou umístěny alegorické sochy Hudba, Sochařství, Sport, Práce s dětmi, Zlepšovatel a Chemie autorů Vlastimila Večeři a Jiřího Myszaka. Dvě sousoší Stanislava Hanzlíka před budovou, z nichž druhé je součástí kašny, byla nazvána Mládí a Dívčí tajemství.


 • obrazy

  img0525.jpg img0526.jpg img0527.jpg img0528.jpg img0529.jpg img0530.jpg img0531.jpg img0532.jpg


 • prameny, literatura


 • události

  3. 10. 1991
  Zahájení výuky na Ostravské univerzitě 16. 4. 1961
  Otevření Domu kultury pracujících Vítkovic


 • související odkazy

  databáze Ostravské památky
  Dům kultury města Ostravy
  Památkový katalog
  Umístění objektu
  Wikipedie


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 21. 03. 2019