Encyklopedie města Ostravy !!!

Nájemní dům dědiců I. Reisze, po r. 1912, Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií

Nájemní dům dědiců Ignáce Reisze


  • historický název

    Nájemní dům dědiců Ignáce Reisze

  • ulice

    28. října 23/49

  • charakteristika

    Obytný a obchodní dům


  • provozovny

  • firmy a instituce

    Divadlo hudby (1951-1994)
    Divadlo Waterloo (1968-1970)
    Komorní scéna Aréna (1994-2005)
    Stará Aréna (od 2010)


  • poznámka

    Kulturní památka (1992)


  • stavební vývoj

    Nárožní třípatrový dům postavený podle projektu architekta Wunibalda Deiningera. Jedná se o nejlepší dochovaný příklad neobiedermeieru v Ostravě.


  • obrazy

    img1567.jpg


  • významné osoby

    Wunibald Deininger


  • události

    8. 8. 1894
    Otevření kavárny Central (Astoria)


  • související odkazy

    Ostravské památky
    Umístění objektu


  • autor

    Glombíčková


Aktualizováno: 09. 08. 2021