Encyklopedie města Ostravy !!!

Pohled na hasičskou zbrojnici německého sboru dobrovolných hasičů v Moravské Ostravě na počátku 20. století. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií.

Hasičská zbrojnice německého sboru dobrovolných hasičů


 • ulice

  Smetanovo náměstí 886

 • charakteristika

  jednopatrová požární zbrojnice se společenským sálem a věží na sušení hadic


 • existence

  stavba již neexistuje

 • území

  Moravská Ostrava

 • majitelé

  Obec Moravská Ostrava

 • obyvatelé

  německý sbor dobrovolných hasičů Moravská Ostrava (Freiwillige Feuerwehr)
  Radiojournal, s. r. o.

 • provozovny

  skladiště hasičského nářadí a techniky
  rozhlasová stanice


 • stavební vývoj

  Stavba byla provedena v roce 1892. Autorem původního návrhu byl místecký stavitel Dominik Benesch. Realizovaný projekt vypracoval městský stavební inženýr Oskar Mratschek, stavební práce byly zadány staviteli Klemensi Hladischovi. V roce 1905 proběhla adaptace bytu požární služby. V roce 1914 byla instalována poplašná signalizace. V meziválečné době se objevil nacionálně motivovaný požadavek na odstranění stavby pro její "nevzhlednost" (cihlová neogotika, v níž byla stavba vyvedena, byla typickým architektonickým stylem zvláště pro severoněmecké či pruské prostředí). V souvislosti se zřízením ostravské rozhlasové stanice došlo v roce 1929 k adaptaci místností pro potřeby radiotelefonní společnosti Radiojournal, s. r. o. Při spojeneckém náletu v srpnu 1944 byla budova těžce poškozena zásahem pumy a v roce 1946 byla nařízena její demolice.


 • obrazy

  img1664.jpg


 • významné osoby

  Klemens Isidor Hladisch
  Oskar Mratschek


 • události

  29. 8. 1944
  Nálet na Ostravu v srpnu 1944 1. 7. 1929
  Zahájení pravidelného rozhlasového vysílání z Ostravy v roce 1929


 • související odkazy

  Místo, kde stavba stála (mapy.cz)


 • autor

  Daněk


Aktualizováno: 08. 11. 2021