Encyklopedie města Ostravy !!!

Oznámení obce Moravská Ostrava o propachtování hostince U Zeleného stromu Zdroj: Troppauer Zeitung, 13. 9. 1864

Hostinec U Zeleného stromu


 • historický název

  Hostinec U Zeleného stromu

 • ulice

  28. října 239


 • existence

  stavba již neexistuje

 • majitelé

  Obec Moravská Ostrava (1779-1787)
  Jan Hanke (1787-1803)
  Vladimír Heruth, majitel dědičného fojtství ve Vítkovicích (do 1827)
  Anna Römischová, dcera Vladimíra Herutha, a dědicové (1827-1860)
  Obec Moravská Ostrava (1860-1872)
  Arnold Zuber (od 1872)


 • zajímavosti

  První obecní hostinec. Byl postaven v roce 1779 před Hrabovskou branou na Vítkovickém předměstí pro potřeby haličských honáků, kteří prodávali svůj dobytek na nedalekém trhu. Stál na místě starého selského gruntu patřícího poštmistru Jiřímu Foltinovi. V roce 1888 na jeho místě vystavěl B. Stein hotel National.


 • obrazy

  img1757.jpg


 • stavby

  Hotel National (Palace)
  28. října 239


 • události

  18. 2. 1913
  Otevření hotelu National (1913) 21. 2. 1893
  Otevření hotelu National (1893) 31. 10. 1808
  Přenesení dobytčích trhů za Hrabovskou bránu v roce 1808


 • autor

  Glombíčková


Aktualizováno: 17. 03. 2022