Encyklopedie města Ostravy !!!

Pohled na měšťanský pivovar v Moravské Ostravě v polovině 19. století. Zdroj: Archiv města Ostravy (reprodukce z Die Gross-Industrie Oesterreichs, V.).

Měšťanský pivovar


 • historický název

  Měšťanský pivovar

 • ulice

  Černá louka
  Pivovarská
  Střelniční

 • č. orientační/popisné

  74

 • charakteristika

  Jednopatrová obytná a kancelářská budova s hostincem a komplex provozních a výrobních budov pivovaru.


 • existence

  stavba již neexistuje

 • zánik

  1965

 • území

  Moravská Ostrava

 • majitelé

  Právovárečné měšťanstvo v Moravské Ostravě (1842–1889)
  Markus Strassmann (1889–1899)
  Moravskoostravský pivovar a sladovna, a. s., dříve M. Strassmann (1899–1941)
  Moravskoostravský městský pivovar, a. s. (1941–1947)
  Ostravský pivovar, n. p., Ostrava (1947–1948)
  Moravskoslezské pivovary, n. p., Ostrava (1948–1960)
  Elektrotelevizní služba Ostrava (1960–1965)

 • provozovny

  Pivovarská pivnice (Bräuhauser Bierhalle)
  Ostravská pivnice, provozovatel Restaurace a jídelny Ostrava-sever

 • firmy a instituce

  Strassmann-Glogar-Korn, s. r. o.
  Závod automatizace a mechanizace OKR, projekční kanceláře


 • stavební vývoj

  Stavba byla provedena v letech 1842–1843 podle plánů frýdeckého stavitele Floriana Biefela. Původně ji tvořil přední trakt v podobě obytného domu nájemce pivovaru s hostincem, v zadní části se pak nacházela sladovna s humny a valachem a varna. Všechny následující přestavby a stavební rozšíření již financoval nájemce pivovaru Markus Strassmann. V roce 1864 byly v blízkosti pivovaru vybudovány ležácké sklepy z tzv. dvojitého zdiva o tloušťce ca 1,5 m a ledárna k uskladnění ledu pro přirozené chlazení, s kapacitou zhruba 700 kubických metrů. V roce 1870 získala varna nový komín o výšce 18 metrů. V roce 1871 byla k domu přistavěna klenutá spilka a stará stáj byla přebudována na dvoupatrový hvozd. V témže roce nájemce vyhloubil na nábřeží Ostravice jímací studnu s koňským žentourem a položil od ní potrubí vedoucí dnešní Střelniční ulicí až do pivovaru, od roku 1874 byla studna vybavena parním strojem, v sousedství studny se nacházel domek strojníka. Další přestavba a stavební rozšíření pivovaru proběhly koncem 70. let a v 80. letech, kdy byla nejprve vybudována sladovnická humna se sýpkou a bednářská dílna s ubikacemi (1880), následně vznikly další ležácké sklepy podle projektu Adolfa Michela (1882 a 1886) a ledárna se stájemi pro tažná zvířata (1884) a nakonec byly ke starému ležáckému sklepu přistavěny ubikace pro dělníky (1888). V roce 1882 byl provoz pivovaru adaptován na parostrojní pohon podle projektu R. Sieberta z Frýdlantu nad Ostravicí. Když byl počátkem 90. let 19. století vybudován na Černé louce v podstatě úplně nový průmyslový pivovar, byl původní objekt měšťanského pivovaru nadále využíván jako byt pro členy rodiny Strassmannů, respektive později pro zaměstnance pivovaru (první patro), dále jako kancelářské místnosti (zadní trakt) a jako pivovarský hostinec (přízemí). V letech 1920–1921 proběhla přestavba staré kvasírny a sladovnických humen v zadním traktu domu na jednopatrovou administrativní budovu se skladištěm chmele, do prvního patra se nastěhovaly kanceláře a kreslírny stavební firmy Richarda Strassmanna.


 • obrazy

  img1761.jpg

  img1765.jpg img1766.jpg img1767.jpg img1772.jpg img1770.jpg img1771.jpg


 • prameny, literatura


 • stavby

  Strassmannův pivovar
  Černá louka


 • významné osoby

  Markus Strassmann
  Richard Strassmann


 • události

  10. 3. 1889
  Prodej měšťanského pivovaru v Moravské Ostravě 14. 1. 1841
  Usnesení moravskoostravských právovárečných měšťanů z roku 1841 o výstavbě nového pivovaru


 • autor

  Daněk


Aktualizováno: 10. 03. 2022