Encyklopedie města Ostravy !!!

Vila kolem roku 1910. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií

Městská vila


 • historický název

  Vila Julia Eisnera

 • ulice

  Husův sad
  Milíčova

 • č. orientační/popisné

  20/1231

 • charakteristika

  Třípodlažní obytná vila z počátku 20. století je příkladem výrazné květinové (florální) secese. S členitým obdélným půdorysem souzní i členění fasády. K převýšenému rizalitu se napojují visuté věžičky, vertikálně zdůrazněná okna i různorodé ztvárnění okolních otvorů. K ozdobám stavby patří bohatý štukový dekor fasády. Na severovýchodním nároží se nachází dřevěná zimní zahrada s dekorativně pojednanou konstrukcí. Fasády jsou tvořeny kombinací hladké a strukturované omítky s využitím antropomorfních a rostlinných motivů včetně květinových terčíků s emailovými výplněmi. Rizalit s dvojramenným schodištěm na jižní straně domu navazuje na střední chodby, odkud jsou přístupné místnosti. Stavba představuje nejkvalitnější typ secese vycházejícího z frankofonního art nouveau.


 • území

  Moravská Ostrava

 • majitelé

  Česká republika

 • firmy a instituce

  Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR


 • stavební vývoj

  Třípatrový obytný objekt byl postaven v roce 1903 pravděpodobně dle projektu stavitelů Ferdinanda MainxeLeopolda Poppa. Výstavbu vily zadal v Moravské Ostravě žijící česko-německý právník Julius Eisner (1863–1947), generální sekretář Důlního úřadu Severní dráhy Ferdinandovy. Postavena byla na lukrativní parcele nedaleko hlavního městského náměstí, poblíž někdejšího starého městského hřbitova, který byl v osmdesátých letech 19. století přeměněn v park (pozdější Husův sad). Jedná se o jednu z nejlepších realizací secesní architektury v Ostravě.
  Pro potřeby Sboru národní bezpečnosti - oddělení pasů a víz bylo nutno provézt přístavbu, která ovšem poněkud necitlivě narušuje hodnotu historické stavby.


 • obrazy

  img2052.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • významné osoby

  Ferdinand Mainx
  Leopold Popp


 • související odkazy

  Digitální badatelna Archivu města Ostravy
  Sčítací list domu č. p. 1231 z roku 1910 Digitální badatelna Archivu města Ostravy
  Sčítací list domu č. p. 1231 z roku 1921 mapy.cz
  Lokalizace objektu na mapy.cz Slavné vily


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 06. 10. 2022