Encyklopedie města Ostravy !!!

Budova OKD v 70. letech 20. století. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií

Budova "U" Magistrátu města Ostravy


 • historický název

  Místní ředitelství Báňské a hutní společnosti

 • ulice

  30. dubna 35/635

 • charakteristika

  Šestipodlažní budova postavená jako místní sídlo ředitelství Báňské a hutní společnosti.
  Budova o půdorysu U s plochými střechami a s cylindrickým schodišťovým rizalitem do dvora v ose hlavního křídla. Hlavní průčelí je rozvrženo do třinácti os s devítiosým rizalitem, tvořeným přízedními pilíři, obloženými travertinem.
  Přízemí je luxusně upraveno s kamennými obklady a trojkřídlým schodištěm do patra.
  Budova je kultivovaným příkladem nového klasicismu.


 • území

  Moravská Ostrava

 • firmy a instituce

  místní ředitelství Báňské a hutní společnosti (od roku 1929)
  Výstavba ostravsko-karvinských dolů n. p. (od 50. let 20. století)
  Ostravsko-karvinské doly, n. p.
  Union banka, a. s. (90. léta 20. století)
  Magistrát města Ostravy - odbor dopravně-správních činností (dosud)


 • zajímavosti

  Nad hlavním schodištěm jsou umístěny čtyři mělké reliéfy z hornického života a nad korunní římsou se nacházejí čtyři bronzové sochy, alegorie práce, od Josefa Kubíčka (horník, dva koksaři, důlní tesař).


 • stavební vývoj

  Po dostavbě Nové radnice v roce 1930 bylo v té době nezastavěné okolí určeno k výstavbě dalších reprezentačních budov. Jednou z nich bylo místní ředitelství Báňské a hutní společnosti, která své hlavní sídlo přenesla počátkem 20. let 20. století z Vídně do Prahy.
  Projekt vypracoval architekt Jaroslav Stockar-Bernkopf. Funkcionalistická stavba symetrického půdorysu byla vybudována v letech 1928–1929.


 • obrazy

  img2056.jpg

  img2058.jpg img2059.jpg img2057.jpg


 • prameny, literatura


 • stavby

  Nová radnice
  Prokešovo náměstí 8/1803


 • související odkazy

  mapy.cz
  Lokalizace budovy na mapy.cz Ostravské památky


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 05. 10. 2022