Encyklopedie města Ostravy !!!

Nová část porubského hřbitova, 30. léta 20. století. Zdroj: Archiv měst Ostravy, Sbírka fotografií

obecní hřbitov Poruba


 • historický název

  obecní hřbitov Poruba

 • ulice

  nábřeží Svazu protifašistických bojovníků


 • existence

  stavba již neexistuje

 • zánik

  po roce 1956


 • zajímavosti

  Celý hřbitov byl původně ve správě farnosti, jeho novější část byla převzata do správy obce v roce 1926. Při této příležitosti byla zřízena také hřbitovní komise, kterou vedl největší porubský podnikatel Ignác Blažej.
  Ke zrušení hřbitova došlo v souvislosti s výstavbou nového sídliště v Porubě. Od roku 1952 zde bylo zakázáno pohřbívání, zrušen byl po roce 1956.


 • současný stav

  V současnosti se v místě novější části hřbitova nalézá parkově upravená plocha. Ve staré části hřbitova kolem kostela sv. Mikuláše se dosud nachází několik dochovaných náhrobků.
  Po zrušení hřbitova byli porubští občané pochováváni dlouho na hřbitově ve Vřesině, v současnosti Poruba využívá pohřebiště v sousedním městském obvodě Svinov.


 • stavební vývoj

  Nejstarší část porubského hřbitova se nalézala kolem kostela sv. Mikuláše. Byli zde pohřbíváni nejen obyvatelé Poruby, nýbrž celé farnosti, která zahrnovala Porubu, Vřesinu a Svinov.
  V 19. století byl již rozlohou nedostačující, a tak došlo v letech 1857-1858 k jeho významnému rozšíření na původně školní pozemek za silnicí (dnešní nábřeží Svazu protifašistických bojovníků). Součástí stavby byla kamenná zeď kolem hřbitova, márnice, a také kamenný mostek přes zmíněnou silnici, který spojoval původní areál s novým.
  K dalšímu významnému rozšíření hřbitova až do jeho zrušení nedošlo.


 • obrazy

  img2177.jpg

  img2178.jpg img2179.jpg img2180.jpg


 • prameny, literatura


 • historická obec

  Poruba


 • významné osoby

  Ignác Blažej


 • související odkazy

  Digitální badatelna Archivu města Ostravy
  Hřbitovní kniha obce Poruba


 • autor

  Šerka


Aktualizováno: 20. 01. 2023