Encyklopedie města Ostravy !!!

Hornická poliklinika v 70. letech 20. století, Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií

Hornická poliklinika v Moravské Ostravě


 • ulice

  Sokolská 81/2587


 • zajímavosti

  V současnosti (2019) zde působí soukromé zdravotnické zařízení Hornická poliklinika, s. r. o., jenž je součástí skupiny AGEL.


 • stavební vývoj

  Stavba polikliniky započala v srpnu 1958. V době otevření měla poliklinika 11 oddělení, do té doby umístěných po celém území Ostravy. Do nové budovy byly přemístěny rovněž ambulance podniků Výstavba OKD, Báňských staveb aj. Nové zdravotnické zařízení se postupně specializovalo na pracovní lékařství, v té souvislosti bylo v roce 1972 vybudováno denní rehabilitační sanatorium pro léčení stavů po pracovních úrazech, došlo k úpravě chirurgického oddělení apod. Poliklinika, označována ve své době za jednu z nejlepších svého druhu v Československu, disponovala také lůžkovým oddělením.


 • obrazy

  img0522.jpg

  img0521.jpg


 • prameny, literatura


 • události

  9. 9. 1961
  Záhájení provozu Hornické polikliniky v Moravské Ostravě


 • související odkazy

  Hornická poliklinika, s. r. o.
  Umístění objektu


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 21. 03. 2019