Encyklopedie města Ostravy !!!

Hlavní synagoga v Moravské Ostravě někdy mezi léty 1912 a 1934. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií.

Hlavní synagoga


 • historický název

  Hlavní synagoga

 • ulice

  Zeyerova 108

 • charakteristika

  jednopatrová budova židovského templu


 • existence

  stavba již neexistuje

 • zánik

  1939–1940

 • území

  Moravská Ostrava

 • majitelé

  Židovská náboženská obec v Moravské Ostravě (Israelitische Kultusgemeinde)


 • zajímavosti

  Na místě pozdější synagogy byl roku 1834 původně vybudován maloměšťanský přízemní dům č. 33 na Přívozském předměstí podle plánu zednického mistra Johanna Michny. Jeho majitelem byl Melichar (Melchior) Nenitzka. V roce 1842 došlo k výstavbě nového přízemního, podsklepeného obytného domu se zahradou (autor plánu Johann Michna). Pozdějšími majiteli byli Anton Holein a Johann Russek. Zchátralý dům i se stavebním pozemkem odkoupila v roce 1876 Židovská náboženská obec od dědiců ostravského důlního podnikatele a někdejšího starosty Hermanna Zwierziny.


 • stavební vývoj

  Stavba synagogy byla povolena v dubnu 1879 na místě demolovaného domku, kolaudace proběhla asi v srpnu až září 1879, autorem nezachovaného projektu a dodavatelem stavebních prací byl ostravský stavitel Franz Georg Böhm. V letech 1893–1894 proběhla přístavba, projektovaná a prováděná firmou A. Mihatsch & H. Ulrich. V roce 1902 byl přistavěn tzv. stánek pod zelenou (německy Laubhütte). V roce 1912 došlo ke stavbě vstupního schodiště a dvou uzavíracích stěn v průčelí (projekt E. Noë & F. Storch). V roce 1928 byla zřízena druhá galerie a 1929 po předchozím požáru také nové zděné schodiště ke galeriím. V roce 1934 proběhla adaptace průčelní fasády podle projektu architektů Oskara a Elly Oehlerových, realizace Viktor Sonnenschein. V roce 1936 bylo budově odňato číslo popisné, jelikož objekt nesloužil obytným účelům. V roce 1939 byla synagoga vypálena nacisty a následně demolována. Po roce 1945 se plánovala její obnova, avšak nedostala úřední povolení.


 • obrazy

  img2187.jpg

  img2188.jpg img2189.jpg


 • významné osoby

  Franz Georg Böhm
  Elly Oehler (Olárová)


 • události

  12. 6. 1939
  Vypálení hlavní synagogy v Moravské Ostravě 10. 8. 1928
  Požár synagogy v Moravské Ostravě v srpnu 1928 15. 9. 1879
  Otevření hlavní synagogy v Moravské Ostravě 20. 5. 1879
  Položení základního kamene hlavní židovské synagogy v Moravské Ostravě v roce 1879


 • související odkazy

  Digitální badatelna Archivu města Ostravy
  Stavební spis objektu mapy.cz
  Místo, kde stála Hlavní synagoga v Moravské Ostravě


 • autor

  Daněk


Aktualizováno: 01. 03. 2023