Encyklopedie města Ostravy !!!

Synagoga v Přívoze na dnešní Hlávkově ulici. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií.

Synagoga v Přívoze


 • historický název

  Synagoga v Přívoze

 • ulice

  Hlávkova 614

 • charakteristika

  jednopatrová budova židovské synagogy


 • existence

  stavba již neexistuje

 • zánik

  1939–1940

 • území

  Přívoz

 • majitelé

  Přívozský chrámový spolek (Oderfurter Tempel-Verein)


 • zajímavosti

  Přívozští židé v čele s hostinským Leopoldem Königsteinem jednali již od roku 1899 s přívozskou obcí o bezplatném přenechání pozemku pro stavbu templu. Na podporu tohoto záměru se ustavil roku 1900 chrámový spolek v čele s Filipem Försterem, dlouholetým členem obecního výboru.
  Výstavná budova synagogy byla umístěna do zahradní parcely v sousedství ústředního náměstí. Vyznačovala se řadou historizujících prvků, např. románskými sdruženými okny, kombinací červeného režného zdiva a světlé omítky. Na vrcholcích věží byly umístěny Davidovy hvězdy a nad vstupem hebrejský nápis.


 • stavební vývoj

  Stavba byla povolena v červnu 1904 a kolaudována v říjnu téhož roku. V roce 1936 bylo budově odňato číslo popisné, neboť nesloužila obytným účelům. Počátkem června 1939 byla synagoga vypálena nacisty. V listopadu 1939 započala demolice, která byla dokončena 1940.


 • obrazy

  img2193.jpg

  img2192.jpg


 • prameny, literatura

  článek ve sborníku nebo kapitola v knize
  "Místopis starého Přívozu"


 • události

  9. 6. 1939
  Vypálení židovské synagogy v Přívoze 30. 10. 1904
  Posvěcení novostavby synagogy v Přívoze


 • související odkazy

  Digitální badatelna Archivu města Ostravy
  Stavební spis objektu mapy.cz
  Místo, kde stála synagoga v Přívoze


 • autor

  Daněk


Aktualizováno: 01. 03. 2023