Encyklopedie města Ostravy !!!

Ortodoxní synagoga v Moravské Ostravě na Žerotínově ulici. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií.

Ortodoxní synagoga


 • historický název

  Ortodoxní synagoga

 • ulice

  Žerotínova 1246

 • charakteristika

  jednopatrová budova synagogy s rituální lázní


 • existence

  stavba již neexistuje

 • zánik

  1939–1940

 • území

  Moravská Ostrava

 • majitelé

  MUDr. Václav (Waclaw) Seidl
  Josefína Glaserová a Žofie Seidlová
  Johann Glaser
  Artur a Sali Karpovi
  Židovská náboženská obec v Moravské Ostravě (Jüdische Kultusgemeinde)


 • zajímavosti

  Z podnětu Leopolda Rufeisena bylo v první polovině dvacátých let 20. století zahájeno jednání o odkoupení objektu lázní za účelem zřízení modlitebny pro ortodoxní židy, spojené současně s rituální očistnou lázní (mikve). Po přestavbě budovy se v únoru 1928 objevily problémy s výskytem nežádoucích bakterií ve studni, z níž byla lázeň zásobována vodou. Proto byly nařízeny pravidelné kontroly kvality vody.


 • stavební vývoj

  Stavba původní jednopatrové lázeňské budovy pro vodoléčebné a inhalační kůry MUDr. Václava Seidla byla povolena v roce 1900, lázeňský provoz schválilo Okresní hejtmanství v květnu 1902. Projektantem stavby byl architekt Stanisław Bandrowski, stavební práce prováděl Bohumil Židlický. V roce 1916 proběhla stavba nového komínu. V letech 1926–1927 došlo k přestavbě lázeňského domu na synagogu s rituální lázní podle projektu architekta Heinricha Rogera. V roce 1939 byla synagoga vypálena nacisty a následně došlo k demolici. V roce 1941 proběhl výmaz čísla popisného. V roce 1947 byla plánována obnova domu a modlitebny, k níž už ovšem nedošlo.


 • obrazy

  img2223.jpg


 • významné osoby

  Bohumil Židlický


 • události

  12. 6. 1939
  Vypálení ortodoxní synagogy v Moravské Ostravě


 • autor

  Daněk


Aktualizováno: 04. 04. 2023