Encyklopedie města Ostravy !!!

Evangelický kostel 90. letech 20. století. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií.

Kristův kostel


 • ulice

  Českobratrská


 • území

  Moravská Ostrava

 • majitelé

  Evangelická církev augsburského a helvétského vyznání v královstvích a zemích na říšské radě zastoupených
  Německá evangelická církev v ČSR
  Českobratrská církev evangelická
  Slezská církev evangelická augsburského vyznání


 • zajímavosti

  Na projekt kostela byla vypsána veřejná architektonická soutěž. Ze stovky návrhů byl stavebním výborem vybrán k realizaci projekt, který od odborné poroty získal druhou cenu a jehož autory byli vídeňští architekti Ludwig Faigl a Karl Troll. Náklady, původně propočítané na 180 tisíc zl., se nakonec vyšplhaly na téměř 300 tisíc zl. a pokryty byly z darů a půjček okolních evangelických sborů, města Moravské Ostravy, zdejších těžařských společností, z výnosu věcné loterie i podpory Nadace Gustava Adolfa v Lipsku. Slavnostní položení základního kamene se konalo za účasti několika tisíců evangelíků z Moravy a těšínského Slezska 22. 10. 1905, na 250 hostí se účastnilo slavnostního oběda v Německém domě v Moravské Ostravě. Stavba, plánovaná na tři roky, probíhala velmi rychle a již 1. 11. 1907 se konalo slavnostní vysvěcení, které za přítomnosti opět několika tisíců evangelíků z celé Moravy a Slezska provedl senior Dr. Ferdinand Schenner z Brna.


 • stavební vývoj

  Historizující jednolodní sakrální stavba členitého půdorysu s asymetricky připojenou věží, s fasádami obloženými cihelnými tvarovkami byla provedena v letech 1905–1907 v intencích severské neorenesance se secesními prvky a detaily. Součástí interiéru je původní vybavení včetně lavic se secesními světelnými kandelábry, lustry v lodi, dlažbami apod. Hlavní vchod má valený záklenek, presbytář je pětiboký a zaklenutý, na západní straně se nachází kolumbárium.
  V květnu 1958 byla stavba prohlášena za kulturní památku, od září 1992 je součástí památkové zóny.


 • obrazy

  img2564.jpg

  img2566.jpg img2565.jpg


 • stavby

  Německý dům (Deutsches Haus)
  náměstí Dr. E. Beneše 951


 • významné osoby

  Theodor Andrée
  Ludwig Faigl
  Johann Michalik


 • související odkazy

  Památkový katalog, Národní památkový ústav


 • autor

  Daněk


Aktualizováno: 30. 05. 2023