Encyklopedie města Ostravy !!!

Budova Československá národní banky v 30. letech 20. století. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií

Budova Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje


 • ulice

  Českobratrská 10/1903

 • charakteristika

  Dvoupatrový a tříkřídlý dům na půdorysu U se zvalbenými střechami. Hlavní průčelí je pětiosé, tvořené rizalitem s travertinovým obkladem. Na atice nad korunní římsou jsou umístěny čtyři figury, alegorie práce (průmysl, peněžnictví, hornictví, zemědělství) od pražského sochaře Otakara Švece (mj. autor monumentálního pomníku J. V. Stalina na pražské Letné). Boční průčelí do Sokolské ulice je osazeno v úrovni patra dvěma figurálními reliéfy sochaře Břetislava Bendy. Okna šestikřídlá, v suterénu, přízemí a zčásti v patře opatřená kovovými mřížemi. Fasády z umělého kamene. Budova je příkladem nového klasicismu. Po 2. světové válce zde byly umístěny prostory sloužící Sboru národní bezpečnosti.


 • území

  Moravská Ostrava

 • firmy a instituce

  Sídlo Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje


 • zajímavosti

  V křídle budovy ze strany Herodovy ulice zemřel pádem z okna jedné z vyšetřoven SNB tajemník národně socialistické strany 11. 3. 1948 Josef Herod.


 • stavební vývoj

  Stavbu, které sloužila původně jako pobočka Československé národní banky, projektovali Karel Roštík a Jaroslav Rössler. Postavena byla v letech 1929–1932.


 • obrazy

  img2560.jpg

  img2561.jpg


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  Josef Herod


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 13. 05. 2024