Encyklopedie města Ostravy !!!

Německé gymnázium na počátku 20. století. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií

Aula Ostravská univerzity


 • ulice

  Českobratrská
  Přívozská

 • č. orientační/popisné

  16/1182

 • charakteristika

  Dvoupatrová novobarokní asymetrická budova na půdorysu U původně německého gymnázia, s bohatě zdobenou historizující fasádou se secesními detaily, vystavěná podle projektu Arthura Streita z roku 1898 a dokončená v roce 1901. Realizace firma A. Mihatsche a Hanse Ulricha. Jihozápadní nároží ukončeno věží s oktogonální helmicí. Hlavní průčelí zdůrazněno trojosým vstupním rizalitem s vysokým sloupovým řádem s korintskými hlavicemi a s atikovým štítem. Ostatní části všech průčelí rytmizována vysokým pilastrovým řádem s edikulami. Na budově ze strany Přívozské ulice vysazen v druhém patře arkýř s valeně zaklenutým oknem a pilastrovým řádem. Ve výzdobě stavby byl využity dubové ratolesti, symbol němectví. V zadním traktu je umístěno dvojramenné schodiště s kovovým secesním zábradlím.


 • území

  Moravská Ostrava

 • firmy a instituce

  Ostravská univerzita


 • obrazy

  img2562.jpg

  img2563.jpg


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  Johann (Hans, Hanuš) Ulrich


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 13. 05. 2024