Encyklopedie města Ostravy !!!

Budova v 30. letech 20. století. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií

Soubor obchodních a obytných budov J. Nesselrotha (též Kornerův obytný prostor)


 • ulice

  28. října
  Denisova
  Nádražní
  Poděbradova

 • charakteristika

  Několikablokový komplex obchodních a obytných domů. Koncepce velkých bloků nájemních domů je inspirována budovami ve Vídni s pasážemi a malými obslužnými uličkami jako centry městského života. Hlavní fasáda ze strany třídy 28. října je bohatě členěna monumentálním souborem říms a pravidelně vysunutými balkony, zatímco zadní fronta (z Denisovy ulice) představuje zdivo z neomítaných cihel, překryté pouhým barevným nástřikem. Pasáže propojují obě uvedené ulice, skosené rohy nesou nad 1. poschodím výrazné vysunuté stříšky.
  Celý komplex patří v Ostravě k vrcholům dekorativně zaměřené architektury dvacátých let. • území

  Moravská Ostrava


 • stavební vývoj

  Blok budov byl postaven pro obchodníka Jakuba Nesselrotha v letech 1928–1930 podle projektu architekta Ernsta Kornera.V prostoru mezí dnešní třídou 28. října a ulicemi Denisovou, NádražníPoděbradovou vyrostl čtyřposchodový soubor, završený sedmipatrovou věží v nárožní části ulici Denisovy a Nádražní nad Nesselrothovou pasáží. Tato část byla dokončena v roce 1931 a stala se dominantou celého souboru. Vedle obchodního domu J. Nesselrotha, kde sídlila
  i Česká komerční banka, byla v téže době postavena budova liberecká pojišťovny Concordia.
  Změnami prošel nárožní trakt proti obchodnímu domu Textilia, zničený za války, kde dnes stojí novostavba České pojišťovny z roku 1961, a východní část, ve které je ředitelství Dopravního podniku Ostrava. • obrazy

  img2570.jpg

  img2571.jpg img2572.jpg img2573.jpg


 • prameny, literatura


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 16. 05. 2024