Encyklopedie města Ostravy !!!

Objekty tzv. Trojhalí před rekonstrukcí v roce 2006. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií, autor: Hana Kunzová

Trojhalí na Karolině


 • charakteristika

  Trojhalí na Karolině se skládá ze dvou rekonstruovaných památkově chráněných budov.


 • území

  Moravská Ostrava

 • provozovny

  Bývalá ústředna (samostatně stojící budova), je nyní využívána jako sportoviště. K dispozici jsou dvě tělocvičny (badminton, volejbal, basketbal, florbal atd.). V jejich prostoru se nachází i Sportovní kavárna.
  Dvě spojené haly - dvojhalí - by se daly označit jako o zastřešené náměstí. Slouží pro pořádání kulturních akcí, veletrhů, výstav, plesů apod.


 • stavební vývoj

  Prostor, na němž se nachází Trojhalí, vznikl likvidací průmyslového areál, ve kterém se postupně od druhé poloviny 19. století nacházela Žofinská huť, strojírenské a chemické závody. Poslední provozy byly uzavřeny v 80. letech 20. století.
  Dvojlodní hala byla postavena v letech 1903–1907, dříve ústředna č. III Vítkovických železáren, byla určená původně ke dmýchání větru do vysokých pecí Žofinské huti a k výrobě el. energie. Byla vystavěna ve dvou etapách.
  Druhá hala - elektrárna byla postavena pro potřeby koksovny Karolina v roce 1905. Roku 1918 byla výroba převedena do nové elektrárny, zbořené v 70.–80. letech 20. století. V roce 2014 prošla elektrárna konverzí jako součást tzv. Trojhalí Karolina. Uzavřena byla v roce 1974.
  Investorem rekonstrukce a provozovatelem je sdružení Trojhalí Karolina, jehož zakládajícími členy byl strojírenský holding Vítkovice, zájmové sdružení Dolní oblast Vítkovice (Vítkovice + Vysoká škola báňská), město Ostrava a Moravskoslezský kraj. V dubnu 2013 ze sdružení vystoupily Vítkovice.
  V roce 2014 byla dokončena konverze bývalé ústředny pro sportovní využití podle projektu arch. Josefa Pleskota jako součást komplexu tzv. Trojhalí. Citlivá rekonstrukce dlouhodobě nevyužívané stavby rehabilitovala celkový architektonický koncept a reprezentativní pojetí fasády.
  V stejném roce byla dokončena konverze Dvojhalí rovněž podle projektu arch. Josefa Pleskota na tzv. městskou halu jako součást tzv. Trojhalí. Interiér byl prosvětlen pásy oken, nahrazujících část střešních segmentů, podlaha byla vyrovnána (a opatřena betonovou stěrkou) a do severní haly byla vložena rampa svažující se do 1. podzemního podlaží, kde je umístěno zázemí a propojení se sousední halou elektrárny koksovny Karolina.


 • obrazy

  img2574.jpg

  img2575.jpg img2576.jpg img2577.jpg


 • prameny, literatura


 • související odkazy

  Článek o Trojhalí na webovém portálu Britské listy
  Článek o Trojhalí na webovém portálu Neviditelný pes
  Článek o Trojhalí na webovém portálu Neviditelný pes
  Rozvodna - elektrocentrála koksovny Karolina - Památkový katalog
  Rozvodna - elektrocentrála Žofinské huti - Památkový katalog


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 17. 05. 2024