Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Úřady oberlandrátů v systému okupační správy Protektorátu Čechy a Morava a jejich představiteléAktualizováno: 08. 01. 2024