Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Vývoj poumenování dolů OKR s přihlédnutím k majetkovým vztahům a organizačním změnám.


  • KORÁBEK Jaroslav


  • periodikum

    Slezský sborník

  • ročník

    1964/62

  • strana

    64-92Aktualizováno: 01. 07. 2019