Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Vyobrazení krajiny ostravsko-karvinského revíru z doby kamenouhelného útvaru.


  • ŠUSTA Václav


  • periodikum

    Hornický Věstník

  • ročník

    1937/XIX

  • strana

    385-391Aktualizováno: 01. 07. 2019