Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

35 let katedry historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity.


  • NESLÁDKOVÁ Ludmila


  • periodikum

    Listy Ostravské univerzity

  • ročník

    2000/8

  • strana

    2-3Aktualizováno: 01. 07. 2019