Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Br. Marinonius Václav, starosta a čestný člen sboru dobrovolých hasičů Mor. Ostrava-Hulváky - padesátníkem.Aktualizováno: 01. 07. 2019