Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

K nedožitým osmdesátinám děkana Pedagogické fakulty v Ostravě profesora PhDr. Aloise Sivka, CSc.Aktualizováno: 01. 07. 2019