Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Válečná tažení v regionu I., II.


  • JANÁČEK Zbyněk


  • periodikum

    Vítkovice magazín

  • ročník

    2000/VII

  • strana

    7Aktualizováno: 01. 07. 2019