Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Účast mládeže na výstavbě Nové huti Klementa Gottwalda v Kunčicích.


  • KRÁL František


  • periodikum

    Slezský sborník

  • ročník

    1962/60

  • strana

    515-541Aktualizováno: 01. 07. 2019