Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Prostorová diferenciace pracovní přitažlivosti Ostravy.


  • PROKOP Radim - KOVÁŘ Jiří


  • periodikum

    Slezský sborník

  • ročník

    1987/85

  • strana

    3-22Aktualizováno: 01. 07. 2019