Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Historie a současnost Ostravsko-opavského biskupství.


  • ŠVEJNOHA Václav


  • periodikum

    Zpravodaj městského obvodu Petřkovice

  • ročník

    1999

  • strana

    4Aktualizováno: 01. 07. 2019