Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Slezsko v církevních statistikách Olomoucké diecéze (arcidecéze) z 2. pol 18. - 1. pol 19. století. I., II.


  • KORBELÁŘOVÁ Irena - ŽÁČEK Rudolf


  • periodikum

    Časopis Slezského zemského muzea - série B

  • ročník

    1995/44

  • strana

    19-63, 134-176Aktualizováno: 01. 07. 2019