Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

50 let oltáře sv. Barbory v novém kostele.


  • TENGLER Ervín


  • periodikum

    Farní věstník farností Ostravska

  • ročník

    1939/XI

  • strana

    6Aktualizováno: 01. 07. 2019